Curs: Activitats auxiliars de comerç


Rate this post

Datos del curso:

Data inicio: 25/01/2016
Contacto: novecientos setenta y tres millones doscientos cuarenta setecientos dieciseis
Tipus:Formació ocupacional
Identificador del curs:15/FOAP/269/0126602/016
Acció formativa:Activitats auxiliars de comerç

CIFO: No
Municipi de l’especialitat:LLEIDA
Província de l’especialitat:LLEIDA
Modalitat:PRESENCIAL
Data inici del curs – Data final del curs:25/01/2016 – 12/02/2016(En cas de Certificats de Professionalitat la data d’inici correspon als mòduls formatius per cursar.)(Les dates poden estar subjectes a canvi.)
Hores totals:230
Estat curs:Curs en període d’informacio
Família professional:COMERÇ I MÀRQUETING
Adreça del curs:AV Regidor Rovira Roure cinco
Els Certificats de Professionalitat també inclouran les hores del Mòdul de Pràctiques.

Temari:

Preparació de dirijas
Operacions auxiliars en el punt de venda
Manipulació i moviments amb portapalets i carretons de mà
Atenció bàsica als clients

Más información…