Curs gratuit: Activitats administratives en la relació amb el client


Rate this post

Datos del curso:

Data inicio: 01/02/2016
Contacto: novecientos setenta y tres millones doscientos cuarenta setecientos dieciseis
Tipus:Formació ocupacional
Identificador del curs:15/FOAP/269/0126602/007
Acció formativa:Activitats administratives en la relació amb el client

CIFO: No
Municipi de l’especialitat:LLEIDA
Província de l’especialitat:LLEIDA
Modalitat:PRESENCIAL
Data inici del curs – Data final del curs:01/02/2016 – 12/07/2016(En cas de Certificats de Professionalitat la data d’inici correspon als mòduls formatius per cursar.)(Les dates poden estar subjectes a canvi.)
Hores totals:680
Estat curs:Curs en període d’informacio
Família professional:FINANCES, ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ D’EMPRESES
Adreça del curs:AV ALCALDE ROVIRA ROURE nueve ALT
Els Certificats de Professionalitat també inclouran les hores del Mòdul de Pràctiques.

Temari:

Sistema Operatiu, recerca de la informació: internet/intranet i correu electrònic
Aplicacions informàtiques de tractament de textos
Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul
Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals
Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfiques d’informació
Enregistrament de dades
Tècniques de recepció i comunicació
Atenció al client en el procés comercial
Gestió administrativa del procés comercial
Aplicacions informàtiques de gestió comercial
Llengua estrangera professional per a la gestió administrativa en la relació amb el client
Gestió d’arxius

Què aprendràs en aquesta especialitat:

Realitzar la gestió administrativa de les activitats vinculades a l’administració de recursos humans i de la informació que en deriva en el marc d’una organització, d’acord amb els objectius marcats, les normes internes establertes i la legislació vigent. Administrar l’arxiu en suport usual i informàtic Realitzar les gestions administratives del procés comercial Comunicar-se ha una llengua estrangera amb un nivell d’usuari independent en les activitats de gestió administrativa en relació amb el client Introduir dades i texts en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència Rebre i processar les comunicacions internes i externes

De què podràs treballar:

Tècnic/a superior de recursos humans, normalmente Tècnic/a mitjà/ana en relacions laborals Administratiu/iva de personal Administratiu/iva del Departament de Recursos Humans Responsable de personal en PIME Gestor/a de nòmines Tècnic/a de recursos humans

Requisits dels/les alumnes:

Nivell dos. Títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o bien bé certificat de professionalitat al qual es vol accedir. Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir. Haver superat la prova d’accés als bruñas formatius de grau mitjà. Complir els requisits acadèmics d’accés als bruñas formatius de grau mitjà. Prova d’accés a la universitat per a les presentes més grans de veinticinco anys i/o cuarenta y cinco anys.

 

 
 
 

Más información…