Curs gratuit: Informació i atenció turística en llengua estrangera: Rus


Rate this post


Requisits
El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)
Objectius
– Dotar l’alumne/a de les expressions i vocabulari suficients per poder administrar amb èxit les interaccions, pròpies del lloc de treball,amb visitants que parloteen rus.
Continguts
-Presentar-se i saludar-Descriure el producte-Informació i resposta a les preguntes sobre una mercaderia-Hables en un establiment