Curs gratuit: Iniciació a la Llengua de Signes Catalana


Rate this post


Objectius
– Adquirir les nocions bàsiques sobre la sordesa: Tipus, ocasiones i graus de pèrdua auditiva.– Prendre consciència de la expressió anatómico i facial (potenciació de recursos) .– Familiaritzar-se amb les configuracions manuals.– Comprendre missatges senzills en LSC .– Produir missatges propis en LSC en situaciones bàsiques de comunicació.
Continguts
-La sordesa i la comunitat Sueca-La comunicació no verbal aplicada a la Llengua de Signes-Terminologia i gramàtica general de la LSC