Curs: Sistemes microinformàtics a Balears


Rate this post

Datos del curso:

Data inicio: 17/11/2017
Contacto: novecientos setenta y uno veintinueve cinco cincuenta y seis
Dades de l’acció formativa Esp Formativa CD268/17 SISTEMES MICROINFORMÀTICS Col·lectiuPersones en atur Modalitat: Presencial Condueix a l’obtenció de certificat de Inscripcions Fins: Dates Inici/Fi: De 17/11/2017 a 02/01/2018 Horari: DE 9:00 A 14:00 Hrs. Família prof.: Lloc on s’imparteix TECLA FORMACIÓN CARRETERA DE VALLDEMOSA, cuatro, BXS. siete mil diez Tel.: novecientos setenta y uno veintinueve cinco cincuenta y seis Fax: Email: info@teclaformacion.com Observacions: Mòduls que s’imparteixen Codi1137/17 Codi EspIFCT0209 sí Nivell de2 13/11/2017 CP NIVELL 1 No hi ha requisits d’accés, i, per tant, titulació mínima per aportar CP NIVELL dos Disposar del títol gratuat ESO, o: -Tenir pendent (ESO) per dos assigatures que no siguin: -Llengua castellana o bien catalana -Matemàtiques Estar en possessió d’un CP nivell dos Complirar amb els requisits acadèmics d’accés als bruñas formatius de grau mig, els quals són: -Graduat en educació secundària obligatòria -Títol de tècnic auxiliar/ Títol de tècnic -Haver superat el 2on curs de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP) -Haver superat el 2on curs del primer bruña experimental de reforma dels ensenyaments mitjans (REM) -Haver superat els enseyaments d’Arts aplicades i oficis artístics, el 3er curs del Pla de mil novecientos sesenta y tres o bien, el 2on de comuns experimentals -Haver superat la prova d’accés regulada per l’Administració educativa Estar en possessió d’un CP nivell 1 de la mateixa família professional Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de veinticinco anys i/o cuarenta y cinco anys Disposar dels coneixements formatius o bien professionals sufucients que permitin cursar amb aprofitament la formació CRITERIS D’ACCÉS A LA FORMACIÓ DE CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT (CP) I TITULACIÓ AMB LA QUE ACREDITAR EL CUMPLIMENT DELS REQUISITAS D’ACCÉS Disposar del títol batxillerat, o: -Tenir pendent el Títol de Batxillerat per dos assigatures que no siguin: -Llengua castellana o bien catalana -Matemàtiques Estar en possessió d’un CP nivell dos de la mateixa família professional Estar en possessió d’un CP nivell tres Complir amb els següents requisits acadèmics d’accés als bruñas formatius de grau superior, els quals són: -Haver superat 2on curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental -Haver cursat el Curs d’Orientació Universitària (COU) o bien Preuniversitari -Estar en possessió del títol de Tècnic especialista, Tècnic Superior o bien altre d’equivalent a efectes acadèmics -Estar en possessió d’una titulació universitària -Haver superat la prova d’accés regulada per l’Administració educativa