Curso gratuito: Mecanizado por arranque de labra


Rate this post

Datos del curso:

Fecha inicio: 15/03/2018

Contacto: 986213025

CÓD. CURSO:
2017/107012

CÓD. ESPECIALIDAD:
FMEH0109

TIPO:
Curso de formación que admite desempregados

OBSERVACIÓNS:
Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación

CENTRO DE FORMACIÓN:

FECHA INICIO:
15/03/2018

LUGAR IMPARTICIÓN:
CL, Torrecedeira, 88, ,

CÓDIGO POSTAL:
36202

TELÉFONO:
986213025

FAX:

E-MAIL:
ies.politecnico.vigo@edu.xunta.es

CONCELLO:
VIGO