Curso gratuito: MOS: Microsoft Office Excel


Rate this post

Datos del curso:

Data inicio: cinco-seis-dos mil diecisiete
Contacto: novecientos treinta y cuatro millones ochocientos doce mil setecientos diecisiete
Objectius 
• Crear, editar i compartir un full de càlcul amb el programa Microsoft Office Excel dos mil diez.• Superar la prova setenta y siete-ochocientos ochenta y dos Microsoft Office Specialist Excel dos mil diez per obtenir la certificació.
• Crear, editar i imprimir un full de càlcul, modificant les opcions de disseny de pàgina i afegir encapçalaments i peus de pàgina.• Personalitzar l’entorn Excel.• Injerir dades en el full de càlcul, conèixer la funció Autoemplenar.• Injerir i administrar enllaços.• Aplicar format i estils a les cel·les, conjuntar-les i dividir-les.• Crear encapçalaments de archivos i columnes, enseñar i esconder archivos i columnes.• Administrar les opcions de configuració de pàgina dels fulls de càlcul.• Aplicar format als fulls de càlcul.• Crear visualitzacions múltiples de fulls i de llibres, visualitzar diverses vistes d’un llibre a la vegada.• Crear fórmules i funcions en un full de càlcul, establir prioritats i aplicar lògica condicional i rangs a les fórmules.• Producir gràfics desde dades en fulls de càlcul, editar-los i resumir-los en minigràfics.• Injerir i alterar imatges i il·lustracions.• Compartir fulls de càlcul.• Injerir i dirigir comentaris.• Filtrar, ordenar i aplicar format condicional a les dades.
Continguts 
-Creació i administració fulles de càlcul i llibres-Creació de cel·les i intervals-Creació de taules-Aplicació de fórmules i funcions-Creació de gràfics i objectes
Avaluació 
En tractar-se d’una acció valuada externament per la corresponent entitat o bien administració que reconeix i atorga la certificació, en aquesta acció no es proposa nota d’avaluació contínua perquè allò que realment interessa és que l’alumne obtingui l’acreditació oficial superant la prova final dissenyada per l’avaluador extern. Entenem que valuar l’alumne d’una altra forma seria menystenir l’avaluador extern.
Prova final:
Tipus de prova: Prova pràctica mediante l’ordinador. Més concretament, mitjançant una aplicació de l’ordinador que fa una simulació interactiva d’un programa de Microsoft Office Excel dos mil diez.Característiques: veinte preguntes que abarquen entre treinta y seis i cuarenta tasques a desenvolupar en el programa Microsoft Office Excel dos mil diez. A la finalització del mateix examen, l’alumne visualitza a la pantalla de l’ordinador la puntuació obtinguda i rep un informe d’avaluacióValoració: Per aprovar l‘examen caldrà obtenir una puntuació mínima de setecientos punts.Durada i lloc de realització: cincuenta minuts i es realitzarà a l’aulaTemporització: un cop transcorregut el noventa por ciento del cursPer tal d’obtenir el certificat d’aprofitament i el certificat oficial en Microsoft Office Specialist Excel dos mil diez, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o bien superior a setecientos punts sobre mil en la prova final (examen oficial).
Certificat 
Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Specialist Excel dos mil diez