Curso na Coruña: Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos


Rate this post

Datos del curso:

Fecha inicio: 20/04/2018

Contacto: 679051965

CÓD. CURSO:
2017/106989

CÓD. ESPECIALIDAD:
TMVG0209

TIPO:
Curso de formación que admite desempregados

OBSERVACIÓNS:
Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación

CENTRO DE FORMACIÓN:

FECHA INICIO:
20/04/2018

LUGAR IMPARTICIÓN:
CL, ROSALÍA DE CASTRO, 133, ,
CÓDIGO POSTAL:
15706

TELÉFONO:
679051965

FAX:

E-MAIL:
cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es

CONCELLO:
SANTIAGO DE COMPOSTELA